Založ si blog

Za živa v Bystrici, po smrti v nebi (13.)

Návrh trasy po kultúrnych pamiatkach a turistických miestach Banskej Bystrice.

Banskú Bystricu, ani jej okolie netreba nad iné mestá a kraje umele povyšovať. Jednoducho to nepotrebujú, lebo sa dostatočne prezentujú. Prechádzky po kultúrnych pamiatkach a prechádzky v malebnej prírode každého o tom presvedčia a poskytnú nezabudnuteľné zážitky. V Banskej Bystrici sa stretávame s množstvom historických, architektonických a umeleckých pamiatok a to sakrálnych ako aj svetských. Rukopis gotiky, renesancie, baroka, klasicizmu a secesie vidno na každom kroku. Preto ja tu mestská pamiatková rezervácia. V zozname chránených pamiatok je zapísaných vyše 200 objektov.

Turistiku Banskej Bystrice je možné rozdeliť aj po jednotlivých oblastiach záujmu. Tak napríklad, môže byť zaujímavé vybrať sa po stopách vzniku a priebehu baníctva v meste a blízkom okolí. Tu by návštevník mohol prejsť lokality ťažby a spracovania rúd. Mohol by sledovať vývoj ťažiarskych strojov a nástrojov a ich zdokonaľovanie. Takisto môže zaujať rozkvet a úpadky ťažby a spracovanie rúd.

Ďalšia oblasť môže byť prehliadka architektonických skvostov mesta, ktorých je veľké množstvo, či sakrálnych, svetských aj fortifikačných a sú zastúpené skoro vo všetkých stavebných slohoch. To sa  dá spojiť  aj so spoznávaním staviteľov a autorov týchto stavieb a umeleckých diel, ktoré ich skrášľujú.

Zaujímavá by mohla byť trasa po miestach pôsobenia významných slovenských dejateľov, ktorých sa v Banskej Bystrici a jej blízkom okolí nachádza dostatočne veľa.

V neposlednom rade sa tu naskytuje prechádzka po stopách priebehu druhej svetovej vojny, odboja,  deja SNP. Banská Bystrica bola centrom SNP a v meste a okolitých obciach je mnoho budov, pomníkov, pamätníkov a pamiatok, ktoré si tieto udalosti pamätajú a hovoria o útrapách vojny.

Je len na návštevníkovi Banskej Bystrice, ktorý sem prišiel obdivovať jej minulosť a pamiatky, ktorá oblasť záujmu ho osloví, alebo si môže zvoliť z každej niečo, veď vyberať si je určite z čoho.

Ja som navrhol  a odporučil trasu, ktorá by najlepšie dokázala priblížiť návštevníkovi Banskej Bystrice krásy mesta, jeho pamiatok a malebnosť okolitej prírody, ktorej je v okolí  mesta hojnosť.

Začať môžeme prehliadkou kultúrnych pamiatok a múzeí a konkrétne hradného areálu, do ktorého sa dostaneme príchodom na Námestie Štefana Moysesa. Spolu s Námestím SNP patrí k najnavštevovanejším častiam mesta. Je to najstaršia časť Banskej Bystrice, ktorý tvorí niekoľko sakrálnych a svetských pamiatok.

Nam_Moysesa

Nachádza sa tu kostol Panny Márie, ktorý je postavený v 13. storočí pôvodne v románskom slohu. Jednotlivé kaplnky v ňom pribúdali zásluhou bohatých mešťanov. Najznámejšia je tu kaplnka zasvätená patrónke baníkov sv. Barbore. Oltár v tomto kostole pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. V južnej kaplnke je gotický triptych z konca 15. storočia s Máriou Magdalénou. Ďalší kostol, kostol sv. Kríža, tzv. „slovenský“ je mladší. V blízkosti sa nachádza Matejov dom, je to päťposchodová neskorogotická budova s gotickým portálom. V súčasnosti je to depozitár múzea.

Z pôvodného opevnenia hradného areálu sa zachovala len časť múrov a bašty Pisárska, BaníckaFarská. Opevnenie dopĺňa Barbakan s vežou, ktorým sa kedysi vstupovalo do hradu po padacom moste nad umelou vodnou priekopou.  V 15. storočí k tejto časti pristavili budovu, kde býval veliteľ hradu s drábmi a vežu. Na veži sú tri zvony, najväčší váži 99 metrákov. Nachádza sa tu stará radnica, ktorá pochádza z roku 1500 a obsahuje gotické, renesančné  i barokové prvky. Sú v nej výstavné priestory galérie, ktorú môžeme navštíviť. Otvorená je v pracovných dňoch od 9:00 – 17:00 hod a cez víkend od 10:00 – 16:00 hod. Popri Matejovom dome sa vstupuje cez tepanú železnú bránu na cintorín, kde našli posledný odpočinok viacerí významní dejatelia a spisovatelia Slovenska. Mestský hrad obklopujú početné historické budovy, ako malebná kulisa tohto romanticky vyzerajúceho kúta mesta. Medzi nimi dom č. 5 patril mestskému kapitánovi Lenhartovi Valachovi, neskorogotický dom č. 7 viacerým vplyvným mešťanom. V pôvodnej stavbe domu č. 14 bolo vlastenecky pôsobiace gymnázium, v základnej škole v dome č. 23 bola počas SNP umiestnená redakcia Slobodného slovenského vysielača.

Po prehliadke hradného areálu sa presunieme na Námestie Slovenského národného povstania, ktoré je prirodzeným centrom a srdcom Banskej Bystrice. Je to perla stredoveku, pôsobivé jadro pešej zóny mesta, ktorá pokračuje celou Dolnou ulicou, s množstvom kaviarničiek rozložených pod farebnými slnečníkmi na chodníkoch, s renovovanými historickými domami – čo dom, to pamiatka na slávne časy mesta.

Nam_SNP

Toto námestie, najmä v lete večer, keď sa šerí a zapaľujú sa štýlové lampy mestského osvetlenia, pripomína bizarnú kulisu obrovského divadelného javiska. Na najvyššom mieste sa vypína Hodinová veža, ktorá bola postavená v roku 1552. Pri poslednej prestavbe sa naklonila  o 68 cm. Suterén používali ako väznicu a mučiareň. Na pavlači obchádzala stráž, ktorá dávala pozor na blížiaceho sa nepriateľa alebo na prípadné požiare. Od 18. storočia a v 19. storočí z pavlače zaznievali trubačské koncerty. V súčasnosti je pre návštevníkov mesta umožnená vyhliadka z tejto veže na námestie a okolie. Sprístupnená je od 15. mája denne od 10:00 – 18:00 hod.

Pár metrov od Hodinovej veže sa nachádza Kostol sv. Františka Xavierského v ktorého interiéroch je mnoho hodnotných hnuteľných pamiatok. Ak pokračujeme smerom dole po námestí, na ľavej strane je najkrajším domom Thurzov dom, ktorý patril ťažiarskej thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Dnes je sídlom Stredoslovenského múzea, ktoré tiež  stojí za prehliadku. Oproti, na pravej strane námestia je Benického dom, jeden z najkrajších na banskobystrickom námestí SNP. Má číslo 16. Povyše je Biskupský palác, sídlo biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej Dr. Štefana Moysesa ktoré pripomína pamätná tabuľa s reliéfom.

            Po obvode námestia sa nachádza množstvo budov, ktoré autor práce popísal v 1. kapitole. V strede námestia sa nachádza Mariánsky – Morový stĺp so sochou Panny Márie. Pod ním je umiestnená fontána a čierny 15 metrový obelisk – pamätník Sovietskej armády.

Prehliadku mesta si môžeme spríjemniť posedením v niektorej z útulných letných terasách kaviarní, ktorých je na námestí SNP niekoľko a tu nabrať sily na ďalšiu prehliadku  ulíc ktoré ústia na námestie SNP.

Ako prvá z jeho severozápadnej časti sem ústi Lazovná ulica, ktorá smerovala do neďalekých banských stredísk – Španej Doliny, Starých hôr a ďalších.

ulice k namestiu

Názov má podľa kúpeľov, ktorých tradície siahajú do r. 1392. Dodnes sa dom č. 7 nazýva kúpeľným. V dome č. 8 býval básnik a spisovateľ Izidor Žiak – Somolický, aj spisovateľ  a lekár Gustáv K. Zechenter – Laskomerský. Dom č. 11 vznikol z dvoch starších domov prestavbou v 17. storočí. Bývali v ňom známe osobnosti, okrem iných dcéra Žigmunda Gécziho Júlia, známa v literárnom spracovaní spisovateľa Móra Jókaia ako Levočská biela pani. V r. 1884 tu býval a zomrel básnik Ján Botto. Na križovatke ciest z Lazovnej do Katovnej je budova ev. a.v. gymnázia, v ktorom študovalo niekoľko popredných osobností. Tajomstvami zahalená Katovná ulica so svojimi stredovekými hradbami, s dávno opustenými miestnosťami v opevnení a zbytkami mreží je dodnes opradená mnohými povesťami. Vraj tu ešte stále straší, z času na čas počuť okolo hradieb kvílenie nešťastných obetí mestského kata, ktorý tu býval. Neďaleko v budove ev. a.v. farského úradu býval prvý podpredseda Matice slovenskej Dr. Karol Kuzmány. V evanjelickom kostole na stĺpovom oltári je obraz od maliara Daegea – dar pruského kráľa Fridricha Viliama IV. Za kostolom je cintorín, kde sú okrem iných zo známych osobností pochovaní Ján Botto, Andrej Štollman, Martin Rázus, Terézia Vansová, Viliam Figuš – Bystrý, Alexander Matuška. V neďalekom Medenom Hámri, ojedinelej technickej pamiatke, maľoval na začiatku 20. storočia Dominik Skutecký pôsobivé olejomaľby z prostredia kotlárov. Tento maliar má v Hornej ulici č. 55, vo vlastnej vile obrazovú galériu.

Hornou Striebornou ulicou dakedy vozili rudu a je tiež plná stredovekých domov. Dom č. 21 navštívil v roku 1842 arciknieža Jozef s manželkou. Dolná ulica – pôsobivá a najmä cudzincami obdivovaná časť pešej zóny je skvostom historickej architektúry, budovaným od 14. stročia. Na dome č. 8 je nápis „Benedictio Domini divites facit 1610“ (Požehnanie Pánovo robí ľudí bohatými). V tomto dome bol na sneme v roku 1620 zvolený za uhorského kráľa Gabriel Bethlen, sedmohradské odbojné knieža. Na konci Dolnej ulice, upúta kostol sv. Alžbety, nazývaný aj špitálsky. Postavili ho v roku 1303 a po roku 1750 dostal barokový vzhľad zmenený neskôr na neogotickú podobu.

Kapitulskej ulice, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia môžeme prejsť k pamätníku a múzeu Slovenského národného povstania a jeho areálu. Túto novodobú dominantu dostalo mesto v roku 1969 pri 25. výročí SNP. V interiéroch pamätníka je múzeum a v rozsiahlom areáli je  skanzen zbraní používaných  počas 2. svetovej vojny: lietadlo, tanky, delá sovietske aj nemecké. V tomto areáli je aj časť mestského opevnenia s dvomi baštami, Krajčírskou a Mäsiarskou. Z terasy, na ktorej stojí Pamätník je pekný výhľad na východnú časť Banskej Bystrice a vedie odtiaľ betónové schodište, ktorým sa schádza do dolnej časti parku, ktorý siaha až po hotel Lux. V tejto časti areálu bolo sídlo veliteľstva I. čs. armády na Slovensku, kde generáli Ján Golian a Rudolf Viest pripravovali ozbrojený odpor armády. 

 Tu by sme mohli skončiť prehliadku kultúrnych pamiatok a múzeí Banskej Bystrice, aj keď sa nám naskytá veľké množstvo budov, pamiatok a galérii, ktoré sa nachádzajú v priľahlých uliciach centra Banskej Bystrice a vybrať sa na menšiu nenáročnú túru na vrch Urpín, kde sa tiež nachádzajú kultúrne pamiatky.

Urpin

Dostaneme sa  tam z úpätia lesoparku Urpína od  železničnej zastávky Banská Bystrica – mesto. Pri tejto železničnej zastávke je baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1770. Hustá sieť serpentín – chodníčkov vyúsťuje na lúčnatom temene Urpína. Je tu nádherný výhľad na  najstaršiu i novšie časti mesta a za jasného počasia aj na hrebeň Nízkych Tatier s Prašivou, Chabencom, Chopkom a Ďumbierom. Na prvom vrchole Urpína postavili Kalváriu s ústredným kostolíkom a kaplnkami. Vedie sem cesta alejou starých líp a gaštanov. Povyše kalvárie sa dvíha hlavný vrchol Urpína. Z ostrej vápencovej ostrohy, týčiacej sa na strmom svahu nad Hronom je výhľad na ďalšie časti Banskej Bystrice, nemocnicu, športový areál na Štiavničkách a na rozsiahle sídliská. Turistická značka z vrcholu Urpína smeruje na Vartovku. Stála tu strážna veža dômyselného systému protitureckej obrany, ktorú mali stredoveké banské mestá. Starú pozorovateľňu v rokoch 1958 – 1961 upravili na ľudovú hvezdáreň.

Prehliadku Banskej Bystrice by sme mohli ukončiť v Mestskom parku, ktorý bol založený v 19. storočí. V jeho strede je filagória, vedľa detské ihrisko, tenisové kurty a volejbalové ihrisko.

Rýchlovlak v hlave

31.07.2020

Prečítal som si jeden článok v časopise, kde boli popísané rôzne druhy meditácií. Jedna z nich ma zaujala tak, že som sa v nej našiel. Niečo podobné sa deje teraz aj mne. Predstavte si, ako sedíte v rýchlovlaku. Za oknom pozorujete, ako sa krajina rýchlo mihá. Teraz si predstavte, že sedíte v osobnom vlaku a okolitú krajinu vnímate oveľa lepšie. Máte šancu, čas vidieť [...]

Aj o tom, ako som si svoje prvé runy vyrobil

10.12.2019

Od včerajšieho dňa mi vnútorný hlas, čiže moje vyššie Ja hovorí, aby som sa čo to naučil o runách. Zase je tu asi niečo, čomu sa mám venovať, alebo priučiť, poučiť z niečoho… a to sú runy. Doteraz som len vedel že runy sú, že majú istú moc, že ich dlhú dobu ohrievali pod svojimi krídlami Kelti, starí Germáni, hoci história rún siaha oveľa ďalej. Viem o [...]

Babolety . . . urpínske

17.10.2019

Znovu bol krásny deň babieho leta a voľba menšieho výletu padla na neďaleký Urpín vedľa ktorého je prilepená Banská Bystrica. Cesta naň viedla popri rozprávkovom dome. (pre nedeformovaný pohľad klik na obrázky) Aj Banská Bystrica má svoj strašidelný dom. Určite nie jeden a ani o tomto som si nie istý či v ňom straší, ale počul som o tom 🙂 Cestu mi spestrila [...]

polícia, NAKA, mimoriadne1, mim1

NAKA v rámci akcie Nájomca 2, zameranej na drogy, zadržala 16 osôb, obvinila 13

21.02.2024 15:35

Vykonaných bolo viac ako 20 domových a iných prehliadok, pri ktorých boli zaistené omamné a psychotropné látky a hotovosť.

Alexej Navaľnyj, pamätník,

Typická technika KGB. Premrznutého Navaľného zabili úderom do srdca, tvrdí aktivista

21.02.2024 15:00

Technika zabitia spočíva v tom, že obeť najskôr na niekoľko hodín vystavia mrazu.

Ecuador Bananas

Odpor k banánom priniesol Putinovi ovocie: Ukrajina nedostane sľubované zbrane

21.02.2024 14:00

Ekvádor sa odvrátil od Kyjeva a Rusi sa nemusia obávať poloprázdnych pultov s banánmi. Juhoamerický štát sa zjavne zľakol odplaty Moskvy až tak, že úplne zmenil názor na presun svojich zbraní sovietskej výroby.

sanitka,

Na východe Holandska sa zrútil rozostavaný most, zahynuli dvaja ľudia

21.02.2024 13:49

Miestne noviny De Stentor uviedli, že robotníci v čase incidentu zdvíhali mostné oblúky.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 128
Celková čítanosť: 588333x
Priemerná čítanosť článkov: 4596x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy