Založ si blog

Za živa v Bystrici, po smrti v nebi (13.)

Návrh trasy po kultúrnych pamiatkach a turistických miestach Banskej Bystrice.

Banskú Bystricu, ani jej okolie netreba nad iné mestá a kraje umele povyšovať. Jednoducho to nepotrebujú, lebo sa dostatočne prezentujú. Prechádzky po kultúrnych pamiatkach a prechádzky v malebnej prírode každého o tom presvedčia a poskytnú nezabudnuteľné zážitky. V Banskej Bystrici sa stretávame s množstvom historických, architektonických a umeleckých pamiatok a to sakrálnych ako aj svetských. Rukopis gotiky, renesancie, baroka, klasicizmu a secesie vidno na každom kroku. Preto ja tu mestská pamiatková rezervácia. V zozname chránených pamiatok je zapísaných vyše 200 objektov.

Turistiku Banskej Bystrice je možné rozdeliť aj po jednotlivých oblastiach záujmu. Tak napríklad, môže byť zaujímavé vybrať sa po stopách vzniku a priebehu baníctva v meste a blízkom okolí. Tu by návštevník mohol prejsť lokality ťažby a spracovania rúd. Mohol by sledovať vývoj ťažiarskych strojov a nástrojov a ich zdokonaľovanie. Takisto môže zaujať rozkvet a úpadky ťažby a spracovanie rúd.

Ďalšia oblasť môže byť prehliadka architektonických skvostov mesta, ktorých je veľké množstvo, či sakrálnych, svetských aj fortifikačných a sú zastúpené skoro vo všetkých stavebných slohoch. To sa  dá spojiť  aj so spoznávaním staviteľov a autorov týchto stavieb a umeleckých diel, ktoré ich skrášľujú.

Zaujímavá by mohla byť trasa po miestach pôsobenia významných slovenských dejateľov, ktorých sa v Banskej Bystrici a jej blízkom okolí nachádza dostatočne veľa.

V neposlednom rade sa tu naskytuje prechádzka po stopách priebehu druhej svetovej vojny, odboja,  deja SNP. Banská Bystrica bola centrom SNP a v meste a okolitých obciach je mnoho budov, pomníkov, pamätníkov a pamiatok, ktoré si tieto udalosti pamätajú a hovoria o útrapách vojny.

Je len na návštevníkovi Banskej Bystrice, ktorý sem prišiel obdivovať jej minulosť a pamiatky, ktorá oblasť záujmu ho osloví, alebo si môže zvoliť z každej niečo, veď vyberať si je určite z čoho.

Ja som navrhol  a odporučil trasu, ktorá by najlepšie dokázala priblížiť návštevníkovi Banskej Bystrice krásy mesta, jeho pamiatok a malebnosť okolitej prírody, ktorej je v okolí  mesta hojnosť.

Začať môžeme prehliadkou kultúrnych pamiatok a múzeí a konkrétne hradného areálu, do ktorého sa dostaneme príchodom na Námestie Štefana Moysesa. Spolu s Námestím SNP patrí k najnavštevovanejším častiam mesta. Je to najstaršia časť Banskej Bystrice, ktorý tvorí niekoľko sakrálnych a svetských pamiatok.

Nam_Moysesa

Nachádza sa tu kostol Panny Márie, ktorý je postavený v 13. storočí pôvodne v románskom slohu. Jednotlivé kaplnky v ňom pribúdali zásluhou bohatých mešťanov. Najznámejšia je tu kaplnka zasvätená patrónke baníkov sv. Barbore. Oltár v tomto kostole pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. V južnej kaplnke je gotický triptych z konca 15. storočia s Máriou Magdalénou. Ďalší kostol, kostol sv. Kríža, tzv. „slovenský“ je mladší. V blízkosti sa nachádza Matejov dom, je to päťposchodová neskorogotická budova s gotickým portálom. V súčasnosti je to depozitár múzea.

Z pôvodného opevnenia hradného areálu sa zachovala len časť múrov a bašty Pisárska, BaníckaFarská. Opevnenie dopĺňa Barbakan s vežou, ktorým sa kedysi vstupovalo do hradu po padacom moste nad umelou vodnou priekopou.  V 15. storočí k tejto časti pristavili budovu, kde býval veliteľ hradu s drábmi a vežu. Na veži sú tri zvony, najväčší váži 99 metrákov. Nachádza sa tu stará radnica, ktorá pochádza z roku 1500 a obsahuje gotické, renesančné  i barokové prvky. Sú v nej výstavné priestory galérie, ktorú môžeme navštíviť. Otvorená je v pracovných dňoch od 9:00 – 17:00 hod a cez víkend od 10:00 – 16:00 hod. Popri Matejovom dome sa vstupuje cez tepanú železnú bránu na cintorín, kde našli posledný odpočinok viacerí významní dejatelia a spisovatelia Slovenska. Mestský hrad obklopujú početné historické budovy, ako malebná kulisa tohto romanticky vyzerajúceho kúta mesta. Medzi nimi dom č. 5 patril mestskému kapitánovi Lenhartovi Valachovi, neskorogotický dom č. 7 viacerým vplyvným mešťanom. V pôvodnej stavbe domu č. 14 bolo vlastenecky pôsobiace gymnázium, v základnej škole v dome č. 23 bola počas SNP umiestnená redakcia Slobodného slovenského vysielača.

Po prehliadke hradného areálu sa presunieme na Námestie Slovenského národného povstania, ktoré je prirodzeným centrom a srdcom Banskej Bystrice. Je to perla stredoveku, pôsobivé jadro pešej zóny mesta, ktorá pokračuje celou Dolnou ulicou, s množstvom kaviarničiek rozložených pod farebnými slnečníkmi na chodníkoch, s renovovanými historickými domami – čo dom, to pamiatka na slávne časy mesta.

Nam_SNP

Toto námestie, najmä v lete večer, keď sa šerí a zapaľujú sa štýlové lampy mestského osvetlenia, pripomína bizarnú kulisu obrovského divadelného javiska. Na najvyššom mieste sa vypína Hodinová veža, ktorá bola postavená v roku 1552. Pri poslednej prestavbe sa naklonila  o 68 cm. Suterén používali ako väznicu a mučiareň. Na pavlači obchádzala stráž, ktorá dávala pozor na blížiaceho sa nepriateľa alebo na prípadné požiare. Od 18. storočia a v 19. storočí z pavlače zaznievali trubačské koncerty. V súčasnosti je pre návštevníkov mesta umožnená vyhliadka z tejto veže na námestie a okolie. Sprístupnená je od 15. mája denne od 10:00 – 18:00 hod.

Pár metrov od Hodinovej veže sa nachádza Kostol sv. Františka Xavierského v ktorého interiéroch je mnoho hodnotných hnuteľných pamiatok. Ak pokračujeme smerom dole po námestí, na ľavej strane je najkrajším domom Thurzov dom, ktorý patril ťažiarskej thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Dnes je sídlom Stredoslovenského múzea, ktoré tiež  stojí za prehliadku. Oproti, na pravej strane námestia je Benického dom, jeden z najkrajších na banskobystrickom námestí SNP. Má číslo 16. Povyše je Biskupský palác, sídlo biskupa a prvého predsedu Matice slovenskej Dr. Štefana Moysesa ktoré pripomína pamätná tabuľa s reliéfom.

            Po obvode námestia sa nachádza množstvo budov, ktoré autor práce popísal v 1. kapitole. V strede námestia sa nachádza Mariánsky – Morový stĺp so sochou Panny Márie. Pod ním je umiestnená fontána a čierny 15 metrový obelisk – pamätník Sovietskej armády.

Prehliadku mesta si môžeme spríjemniť posedením v niektorej z útulných letných terasách kaviarní, ktorých je na námestí SNP niekoľko a tu nabrať sily na ďalšiu prehliadku  ulíc ktoré ústia na námestie SNP.

Ako prvá z jeho severozápadnej časti sem ústi Lazovná ulica, ktorá smerovala do neďalekých banských stredísk – Španej Doliny, Starých hôr a ďalších.

ulice k namestiu

Názov má podľa kúpeľov, ktorých tradície siahajú do r. 1392. Dodnes sa dom č. 7 nazýva kúpeľným. V dome č. 8 býval básnik a spisovateľ Izidor Žiak – Somolický, aj spisovateľ  a lekár Gustáv K. Zechenter – Laskomerský. Dom č. 11 vznikol z dvoch starších domov prestavbou v 17. storočí. Bývali v ňom známe osobnosti, okrem iných dcéra Žigmunda Gécziho Júlia, známa v literárnom spracovaní spisovateľa Móra Jókaia ako Levočská biela pani. V r. 1884 tu býval a zomrel básnik Ján Botto. Na križovatke ciest z Lazovnej do Katovnej je budova ev. a.v. gymnázia, v ktorom študovalo niekoľko popredných osobností. Tajomstvami zahalená Katovná ulica so svojimi stredovekými hradbami, s dávno opustenými miestnosťami v opevnení a zbytkami mreží je dodnes opradená mnohými povesťami. Vraj tu ešte stále straší, z času na čas počuť okolo hradieb kvílenie nešťastných obetí mestského kata, ktorý tu býval. Neďaleko v budove ev. a.v. farského úradu býval prvý podpredseda Matice slovenskej Dr. Karol Kuzmány. V evanjelickom kostole na stĺpovom oltári je obraz od maliara Daegea – dar pruského kráľa Fridricha Viliama IV. Za kostolom je cintorín, kde sú okrem iných zo známych osobností pochovaní Ján Botto, Andrej Štollman, Martin Rázus, Terézia Vansová, Viliam Figuš – Bystrý, Alexander Matuška. V neďalekom Medenom Hámri, ojedinelej technickej pamiatke, maľoval na začiatku 20. storočia Dominik Skutecký pôsobivé olejomaľby z prostredia kotlárov. Tento maliar má v Hornej ulici č. 55, vo vlastnej vile obrazovú galériu.

Hornou Striebornou ulicou dakedy vozili rudu a je tiež plná stredovekých domov. Dom č. 21 navštívil v roku 1842 arciknieža Jozef s manželkou. Dolná ulica – pôsobivá a najmä cudzincami obdivovaná časť pešej zóny je skvostom historickej architektúry, budovaným od 14. stročia. Na dome č. 8 je nápis „Benedictio Domini divites facit 1610“ (Požehnanie Pánovo robí ľudí bohatými). V tomto dome bol na sneme v roku 1620 zvolený za uhorského kráľa Gabriel Bethlen, sedmohradské odbojné knieža. Na konci Dolnej ulice, upúta kostol sv. Alžbety, nazývaný aj špitálsky. Postavili ho v roku 1303 a po roku 1750 dostal barokový vzhľad zmenený neskôr na neogotickú podobu.

Kapitulskej ulice, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia môžeme prejsť k pamätníku a múzeu Slovenského národného povstania a jeho areálu. Túto novodobú dominantu dostalo mesto v roku 1969 pri 25. výročí SNP. V interiéroch pamätníka je múzeum a v rozsiahlom areáli je  skanzen zbraní používaných  počas 2. svetovej vojny: lietadlo, tanky, delá sovietske aj nemecké. V tomto areáli je aj časť mestského opevnenia s dvomi baštami, Krajčírskou a Mäsiarskou. Z terasy, na ktorej stojí Pamätník je pekný výhľad na východnú časť Banskej Bystrice a vedie odtiaľ betónové schodište, ktorým sa schádza do dolnej časti parku, ktorý siaha až po hotel Lux. V tejto časti areálu bolo sídlo veliteľstva I. čs. armády na Slovensku, kde generáli Ján Golian a Rudolf Viest pripravovali ozbrojený odpor armády. 

 Tu by sme mohli skončiť prehliadku kultúrnych pamiatok a múzeí Banskej Bystrice, aj keď sa nám naskytá veľké množstvo budov, pamiatok a galérii, ktoré sa nachádzajú v priľahlých uliciach centra Banskej Bystrice a vybrať sa na menšiu nenáročnú túru na vrch Urpín, kde sa tiež nachádzajú kultúrne pamiatky.

Urpin

Dostaneme sa  tam z úpätia lesoparku Urpína od  železničnej zastávky Banská Bystrica – mesto. Pri tejto železničnej zastávke je baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1770. Hustá sieť serpentín – chodníčkov vyúsťuje na lúčnatom temene Urpína. Je tu nádherný výhľad na  najstaršiu i novšie časti mesta a za jasného počasia aj na hrebeň Nízkych Tatier s Prašivou, Chabencom, Chopkom a Ďumbierom. Na prvom vrchole Urpína postavili Kalváriu s ústredným kostolíkom a kaplnkami. Vedie sem cesta alejou starých líp a gaštanov. Povyše kalvárie sa dvíha hlavný vrchol Urpína. Z ostrej vápencovej ostrohy, týčiacej sa na strmom svahu nad Hronom je výhľad na ďalšie časti Banskej Bystrice, nemocnicu, športový areál na Štiavničkách a na rozsiahle sídliská. Turistická značka z vrcholu Urpína smeruje na Vartovku. Stála tu strážna veža dômyselného systému protitureckej obrany, ktorú mali stredoveké banské mestá. Starú pozorovateľňu v rokoch 1958 – 1961 upravili na ľudovú hvezdáreň.

Prehliadku Banskej Bystrice by sme mohli ukončiť v Mestskom parku, ktorý bol založený v 19. storočí. V jeho strede je filagória, vedľa detské ihrisko, tenisové kurty a volejbalové ihrisko.

Mám Ťa rád jeseň. .

16.10.2017

Kráčam šednúcou zeleňou trávy a moje kroky drobia hlinu chodníka. Opakujem si: „Mám Ťa rád jeseň.“ Nie nepoviem Ti že Ťa ľúbim. Nie si predsa žena. Si nádherná z farieb od prírody. viac »

Len tak, od stredu na východ. ..

27.09.2017

Pridze Feri na policiju a hutori poľicajtovi: Dobry dzen, prišol som nahlašic sušeda: Dobre a čo urobil? Ma na dvore 100 kubiky dreva. Ale na tom nevidím nič nezákonné. Aľe un ho ma dovežene viac »

Marošovi

10.08.2017

Maroš, pred pár dňami som znovuobjavil pesničku "Takový schody do nebe" a netušil som že na druhý deň budeš nečakane kráčať po nich. Tam dole, pod schodami do večnosti si nechal svoju manželku viac »

erdogan

Turecká vláda chce opäť predĺžiť výnimočný stav

16.10.2017 22:49

Výnimočný stav v krajine platí od vlaňajšieho pokusu o vojenský prevrat, v Turecku odvtedy zatkli zhruba 50 tisíc ľudí.

Trump

Sú to falošné správy, komentuje Trump informácie o sexuálnom obťažovaní

16.10.2017 22:49

Trumpa obvinilo zo sexuálneho obťažovania už pätnásť žien. Jeho exmanželka ho obvinila aj zo znásilnenia, neskôr však toto obvinenie stiahla.

Merkelová, nemecké voľby

Merkelová predpokladá, že koaličné rokovania budú dlhé

16.10.2017 21:34

Najpravdepodobnejším scenárom je vytvorenie koaličnej vlády CDU/CSU, FDP a Zelených. Hoci všetky tri subjekty sú súčasťou nemeckej politiky už desaťročia, v takejto kombinácii sa ešte v kabinete nikdy nestretli.

Maroko, klimatická konferencia

Slovensko zvolili do Rady OSN pre ľudské práva

16.10.2017 20:52

Slovensko v Rade OSN pre ľudské práva už v minulosti pôsobilo, a to v rokoch 2008 – 2011.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 116
Celková čítanosť: 334317x
Priemerná čítanosť článkov: 2882x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy